Moderna hemsidor

En byrå

Alla lösningar

 

Hemsidor

Det viktigaste för oss är säljet

Hur man väljer att beskriva vad vi gör så är det viktigaste vad våra kunder får: hemsidor och digitala plattformar som ger ett önskat resultat. Fler kunder och mer intäkter. Större marknadsandelar och en hemsida som är framtidssäkrad samt skalbar. Eriksson/Nord Agency har sälj i vårt DNA och gör våra hemsidor lönsamma för våra kunder och attraktiva för våra kunders kunder.

Moderna Plattformar

Att göra det enkla och det man alltid gjort är inte alltid det rätta.
Vi hjälper företag att göra den digitala förflyttning som måste ske.
För att möta en allt tuffare lokal konkurrens från globala aktörer.
För att möta allt tuffare krav från dagens konsumenter och företag.
Aldrig förut har små och medelstora företag kunna spela med de stora.
Aldrig har det varit så svårt att göra rätt. Små misstag gör stor skillnad.
Vi har helheten. En byrå. Alla lösningar.

Vackra lösningar
i alla skärmar

Varje företag förtjänar att visas från sin bästa sida.
Kunder kräver idag att hitta dig på ett enkelt och snabbt sätt
samt och att din hemsida är användarvänlig och snygg.
Vi gör att dina kunder får en bra användningsupplevelse
oavsett om det besöker din sida oavsett vilken enhet.
Vi har helheten. En byrå. Alla lösningar.

Vår arbetsprocess

Wireframing

Vi börjar med att göra en wireframe, där vi skissar upp vilken info som ska finnas var. Vad är dina USPar? Vad ska man trycka på? Vad söker dina kunder mest efter på Google? Hur ska mobilsidan se ut? Det kan även handla om att rita om din befintliga sida vid ett mindre arbete, till en helrenovering där vi slänger ut allt.

Demo

Efter Wireframen är klar bokar vi in ett demo där vi presenterar vår vision av din hemsida. Vi jobbar prestigelöst och med ”round table” filosofi. Här får alla komma till tals och ge sin åsikt.

Re-design

Efter mötet börjar vi att redesigna hemsidan utifrån den feedback ni gett oss på mötet. Vi har här tätare kontakt och meddelar löpande hur arbetet fortgår tills dess att vi kan boka in ett nytt möte för ny demo.

Skarpt demo

När väl åtgärderna är gjort visas en skarp  version av hemsidan som är klar att lanseras. Efter överenskommelse publiceras sedan hemsidan. Endast mindre ändringar görs.

Lansering

Efter att er hemsida är lanserad kopplar vi in de system, plugins eller andra saker som behövs. Installering av mätverktyg och SEO-verktyg görs.

SEO och uppdateringar

Idag kräver en hemsida löpande underhåll. Vi tar ansvar att ni får önskat resultat på Google samt att vi löpande sköter uppdateringar på er sida.