Väx er sociala affär

En byrå

Alla lösningar

Sociala medier

Vilka sociala medier passar dig?

Vilken eller vilka sociala medier ska du synas i? Vilken typ av content ska finnas där? Hur ska man lägga upp en strategi?
Vi hjälper dig att konkretisera mål och planera upp hur du på bästa sätt drar nytta av sociala medier.

Ny teknik. Nya vanor. Nya krav.

10-talets konsumenter ställer nya krav på dagens företag. De kräver att företag möter kunden in store, online samt i sociala medier. Dygnet runt. Året runt. Och de vill ha svar. Snabbt. Idag är globala aktörer inom samma bransch en lokal konkurrent. Via webbshoppar. Via sociala medier. Aldrig längre bort än ett klick. Har du lagt upp en strategi för att möta detta? Är du förberedd? Morgondagens konsumenter vinns inte via annonsblad eller dagstidningar. De vinns via social outreach och väl genomtänkta marknadsinsatser. Det har aldrig varit både så svårt och så enkelt att nå så många med så få medel. Allt som krävs är att man gör det på rätt sätt. Vi har helheten. En byrå. Alla lösningar.

Närvaro som engagerar

Professionellt. Engagerande. Säljande.
Varje företag förtjänar att visas från sin bästa sida.
Vi säkerställer att du har korrekt och professionell framtoning
i varje situation. I alla skärmar.
Stärk kundlojaliteten och rid på ditt goda rykte.
Vi har helheten. En byrå. Alla lösningar.

Multiplattformskampanjer eller God jul.

Alla männskor är unika och så är även företag. Vi förstår att ens behov för social profilering skiljer sig åt beroende på branch och ort. Därför är även våra lösningar skalbara med våra kunders behov. Du behöver med andra ord inte gå ”all in” ifall du inte vill. Ibland räcker det helt enkelt bara med god jul och trevlig helg.