Connected solutions

For a connected age

E/N Agency – en Kommunikationsbyrå för små och medelstora företag.

Idag har kommunikation gått från enkelriktad kontrollerad information, till en mångfacetterad dialog sett över flera forum och sociala medier. Samtidigt som allt fler unga väljer bort traditionella medier tvingas nu lokala företag konkurrera med globala om samma exponeringsyta i de nya medierna. Så hur ska man nå ut?

I detta ”mediabrus” som skapats via överflöd av info gäller det inte bara att ropa högst eller oftast. Det gäller att kommunicera smart, genomtänkt, säljande, kreativt och målmedvetet. Här kommer Eriksson/Nord Agency in som er kommunikationsbyrå. Vi hjälper er skapa effektiva kommunikationslösningar och tar helhetsansvar för allt ifrån strategiupplägg till produktion och publicering.

Som en modern kommunikationsbyrå handlar vår uppgift idag om att fram för allt sätta oss in i vardagen. Försöka förutspå förändringar. Vad är det i samhället som förändrar människors beteende. Vi går på djupet. Räds inte de obekväma svaren. Vi vill att våra kunder ska ligga i framkant på en marknad som idag saknar gränser.

Säljande kommunikation

Oavsett formuleringar handlar kommunikation för företag till största delen om att sälja. Idag måste man tänka kommunikation i ett brett spektrum mot konsumenter som ständigt rör sig mellan det fysiska och digitala. Exempel på lösningar vi erbjuder:

  • Kampanjer
  • PR
  • Sociala medier
  • Säljstöd
  • Webb
  • Sökmotoroptimering
  • Annonsering
  • Hjälp med influencers